സങ്കീര്‍ണ്ണമാകുന്ന പക്ഷാന്തരങ്ങള്‍

കേരള രാഷ്ട്രീയം ഇന്നൊരു ദശാസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. പ്രത്യക്ഷത്തില്‍ എല്‍ ഡി എഫ് നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ ജയിച്ച് ഭരണസ്ഥിരത കൈവരിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നുമ്പോഴും രാഷ്ട്രീയ സമൂഹത്തിനകത്ത് നടക്കുന്ന സൂക്ഷ്മചലനങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിച്ചാല്‍ ഒരാള്‍ക്കിത് എളുപ്പം ബോദ്ധ്യമാകുന്നതേയുള്ളു. ഇതിനു മുമ്പ് കേരളത്തില്‍ ഭരണത്തുടര്‍ച്ചയുണ്ടായത് അടിയന്തിരാവസ്ഥ കഴിഞ്ഞുള്ള

Read More.