പാര്‍ലമെണ്ട് സമ്മേളനം നാളെ (തിങ്കളാഴ്ച) ആരംഭിക്കുന്നു.ആഗസ്റ്റ്‌ 13 ന് അവസാനിക്കും.