പി ഡബ്ല്യു സി ക്ക് രണ്ടുവര്‍ഷത്തെ വിലക്ക് ഏര്‍പ്പടുത്തിയ കേരള സര്‍ക്കാര്‍ നടപടിക്കു ഹൈക്കോടതി ഒരാഴ്ചത്തേക്ക്സ്റ്റേ .തങ്ങളുടെ വാദം കേള്‍ക്കാതെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി എന്ന നിലപാട് കണക്കിലെടുത്താണ് ഈ നടപടി.

Leave a Reply