ഇക്കണോമിക്സ് നോബൽ സമ്മാനം രണ്ടു അമേരിക്കൻ ഗവേഷകർക്ക്

സ്‌റ്റോക്‌ഹോം: 2020ലെ സാമ്പത്തിക  ശാസ്ത്ര നോബൽ സമ്മാനം അമേരിക്കൻ പണ്ഡിതരായ പോൾ ആർ മിൽഗ്രോമ്, റോബർട്ട് ബി വിൽസൺ എന്നിവർ പങ്കിടുമെന്നു നോബൽ  സമിതി തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ലേലം സംബന്ധിച്ച പുതിയ സാമ്പത്തിക പഠനങ്ങളുടെ പേരിലാണ് ഇരുവരും സമ്മാനം  നേടിയത്.

1948 ൽ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച മിലാഗ്രോമ്  സ്റ്റാൻഫഡ് സർവ്വകലാശാലയിൽ നിന്നാണ് ഡോക്റ്ററേറ്റ് ബിരുദം നേടിയത്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ അവിടെ അധ്യാപകനുമാണ്.

1937ൽ അമേരിക്കയിൽ ജനിച്ച റോബർട്ട് വിൽസൺ ഹാർവാർഡ് സർവകലാശാലയിലാണ് വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയത്. ഇപ്പോൾ സ്റ്റാൻഫഡ്   സർവകലാശാലയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ എമെറിറ്റസ് പ്രൊഫസറാണ്. 

Leave a Reply