മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മുന്‍ പ്രിന്‍ സിപ്പല്‍ സെക്രട്ടറി എം ശിവശങ്കരന് ജൂലൈ ഏഴുമുതല്‍ മുന്‍ കാലപ്രാധന്യത്തോടെ ഒരു വര്‍ഷത്തെ അവധി അനുവദിച്ചു.ജൂലൈ 16 മുതല്‍ അദ്ദേഹം സസ്പ്പെന്‍ഷനില്‍ ആണ്.

Leave a Reply