പമ്പ ഡാമിന്റെ 4 ഷട്ടറുകള്‍ രണ്ടടി വീതം തുറന്നു. ത്രിവേണിയില്‍ ജലനിരപ്പ് ഒരടി ഉയര്‍ന്നു

Leave a Reply