കേരളത്തില്‍ സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക് ഡൌണ്‍ അപ്രായോഗികമെന്ന് സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തീരുമാനം.

Leave a Reply