കേരളത്തില്‍ ബലിപ്പെരുന്നാള്‍ ജൂലൈ 31 ന് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഖാസിമാര്‍ അറിയിച്ചു.ഇന്ന് മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമായി.

Leave a Reply