കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജോസ് കെ മാണി പക്ഷത്തെ യുഡിഎഫില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കി.കോട്ടയത്തെ രാഷ്ട്രീയ ധാരണ ലംഘിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഈ നടപടി.

Leave a Reply