മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ജൂൺ 30ന് ലോക്ക്ഡൗൺ പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്കറെ അറിയിച്ചു.കോവിഡ് വ്യാപനം തടഞ്ഞു നിർത്താൻ കഴിയാത്തതുകൊണ്ടാണിത് . ബാർബർഷോപ്പുകൾ തുറന്ന് പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.

Leave a Reply