കിഫ്‌ബി: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

കേരളാ അടിസ്ഥാന വികസന നിക്ഷേപ ബോണ്ട്‌ പദ്ധതി  സംബന്ധിച്ചു ഇന്നു കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പല ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട്. ഇതു സംബന്ധിച്ച  പ്രധാന ചോദ്യങ്ങൾക്കു ഈ പംക്തിയിൽ രാഷ്ട്രീയ സമ്പദ്  ശാസ്ത്രജ്ഞനും സമ്പദ് ചരിത്രകാരനുമായ ഡോ. കെ ടി റാംമോഹൻ മറുപടി പറയുന്നു.   

ചോദ്യം: കേരളത്തിന്‍റെ സമ്പദ് വികസനം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തടസ്സം പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങളുടെ പോരായ്മയാണോ?

ഉത്തരം: ഈയൊരു നിഗമനം ശരിവെക്കുന്ന ഒരു ഗവേഷണപഠനവും ഇന്നോളം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.  മറിച്ചുള്ള ഒട്ടേറെ കാരണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടുതാനും. മാത്രമല്ല, ആദ്യം പശ്ചാത്തല  സൗകര്യം, പിറകെ വികസനം എന്നല്ല, രണ്ടും ഏറെക്കുറെ ഒപ്പത്തിനൊപ്പം എന്നതാണ് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ വികസനചരിത്രത്തിൽ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത്. സമ്പദ് വികസനത്തിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾക്ക് പങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടുമാത്രം വികസനം വന്നുകൊളളണമെന്നില്ല. ധനമന്ത്രിയുടെ  വാദം നോക്കൂ: ”പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചാൽ വ്യവസായ മേഖലകളിൽ  മൂലധനനിക്ഷേപം വർധിക്കും. തൊഴിലവസരങ്ങൾ കൂടും.സാമ്പത്തിക വളർച്ച അതിവേഗത്തിലാവും.” ( മാതൃഭൂമി ദിനപത്രം, 22 നവംബർ 2020.) ഈ ലളിത സമവാക്യം വികസന സമ്പദ്ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സങ്കീ ർണതയ്ക്കു നിരക്കുന്നതല്ല. ഈ വിധമൊരു ധാരണപ്പിശക് കിഫ്ബിയുടെ മൂലസങ്കൽപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.   

ചോദ്യം: പഴയ കിഫ്‌ബി, പുതിയ കിഫ്‌ബി എന്ന വേർതിരിവ് സാധ്യമാണോ?  

സാധ്യമാണെന്നു മാത്രമല്ല, അതേറെ പ്രധാനവുമാണ്. 1990കളുടെ അവസാനം അന്നത്തെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണ് പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾക്കുള്ള പുതു സംവിധാനമെന്ന നിലയിൽ  കിഫ്ബിക്കു തുടക്കമിട്ടത്. 1999ൽ കേരള നിയമസഭ കിഫ്‌ബി നിയമം അംഗീകരിച്ചു. പശ്ചാത്തലസൗകര്യപദ്ധതികൾക്കായി പ്രത്യേക നിധി ഏർപ്പെടുത്തുകയും തിരഞ്ഞെടുത്ത പദ്ധതികള്‍ക്കു അതിൽനിന്നു പണമനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം. ഈ ലക്ഷ്യം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്നത്തെ  ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ 2016ലെ ഓർഡിനൻസിലൂടെ കിഫ്ബിയുടെ സംഘടനാരൂപവും പ്രവർത്തനരീതിയും പാടെ മാറ്റി. ഇതു ധനവിഭവ സമാഹരണത്തിലും വിനിയോഗത്തിലുമുള്ള സുതാര്യത, നികുതിദായകരായ ജനങ്ങളോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം, സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിന്റെ സ്വഭാവം, സ്വകാര്യ മൂലധനത്തിന്റെ പങ്ക് എന്നിവയിൽ പ്രകടമായി. സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെയും സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ധനസഹായവർത്തി എന്ന നില വിട്ടു അവയുടെ പശ്ചാത്തലസൗകര്യ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും അവ സമർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ തീർപ്പു കല്പിക്കാനുമുള്ള അധികാരം കയ്യാളുന്ന വികസന സ്വേച്ഛാധിപതിയായി  കിഫ്‌ബി മാറി.  ഇതോടൊപ്പം, സംസ്ഥാന സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ  സമസ്ത മേഖലകളെയും പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്ന അത്ഭുതശേഷിയുള്ള വികസനമായാവിയെന്ന നാട്യവും കിഫ്‌ബി കൈക്കൊണ്ടു. 

ഡോ തോമസ്‌ ഐസക്

(തുടരും. വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ 8301075600 എന്ന വാട്ട്സ്ആപ്പ് നമ്പറിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. പത്രാധിപര്‍)

SHARE
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

One thought on “കിഫ്‌ബി: ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

 1. കിഫ്‌ബി വായ്പാ പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച ഡോ. കെ ടി റാംമോഹന്റെ ചോദ്യോത്തരപംക്തിയിലേക്കു നിരവധി വായനക്കാർ ചോദ്യങ്ങൾ അയക്കുന്നുണ്ട്. ആവർത്തനം ഒഴിവാക്കാനും കൂടുതൽ സുതാര്യമായ അന്വേഷണ പ്രക്രിയ ഉറപ്പുവരുത്താനുമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ അതാതവസരത്തിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈ വിഷയങ്ങൾ പലതും സ്വാഭാവികമായിത്തന്നെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പംക്തിയിൽ ഉയർന്നുവരും. ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അവസാനം ഒന്നിച്ചു കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നും ഡോ.രാംമോഹൻ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

  -പത്രാധിപസമിതി

  ഭരണഘടനാപരമായ നിബന്ധനകൾക്കനുസൃതമല്ലാതെ സർക്കാർ ഏജൻസിയായ കിഫ്ബിക്ക് മസാല ബോണ്ട് ഇറക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ?
  കിഫ്ബി സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലാത്ത ബോഡി കോർപറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ, ഖജനാവിലേക്ക് വരേണ്ടുന്ന പണം എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കിഫ്ബിക്ക് നല്കുന്നത്?
  ഭരണകൂടേതരമായ വികസന സംരംഭം എന്ന നിലയിൽ ഇത് നവലിബറൽ സാമ്പത്തിക ഘടനാപരമായ പരിഷ്ക്കാരം തന്നെയല്ലെ?
  കേന്ദ്രീകൃത ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ വികേന്ദ്രീകൃത ആസൂത്രണം എന്ന സങ്കല്പനത്തിന് ഇത് എതിരല്ലെ?
  (പേര് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഏതാനും വായനക്കാർ.)

  പഴയ കിഫ്ബിയും പുതിയ കിiഫ് ബിയും നിയമവ്യവസ്ഥയിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഒന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ? സർക്കാരുകളുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള അധികാരം നഷടപ്പെടുത്തുന്നതും കടപരിധി നിയന്ത്രിച്ച് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബജറ്റിനു പുറത്തുള്ള കടമെടുപ്പിലൂടെ കൂടുതൽ കർക്കശമായ വ്യവസ്ഥകൾക്കും വിദേശ-സ്വദേശ കത്തക നിയന്ത്രണത്തിലേക്കും കൊണ്ടുവരാനുള്ള ആഗോള ഗവർണൻസ് മാറ്റത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായിരുന്നില്ലേ പഴയ കിഫ്ബിയും?

  -സുബ്രഹ്മണ്യൻ എൻ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *