സിക്കിമില്‍ ആദ്യ കൊവിഡ് മരണം. മരിച്ചത് 74 കാരന്‍. കിഴക്കന്‍ ദില്ലിയില്‍ രംഗോളിയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം.

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *