എന്‍ എന്‍ എസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറിയായി ജി സുകുമാരന്‍ നായര്‍ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. പെരുന്നയില്‍ ചേര്‍ന്ന പ്രതിനിധി സമ്മേളനം ആണ് തെരഞ്ഞെടുത്തത്.

Leave a Reply