രാജ്യത്ത് കൊവിഡ് പരിശോധനയ്ക്ക് ഏകീകൃത നിരക്ക് വേണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ഈ നിരക്ക് തീരുമാനിച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അറിയിക്കണം. സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്ന സോളിസിറ്റര്‍ ജനറലിന്‍റെ നിര്‍ദേശം കോടതി തള്ളി.

Leave a Reply