കോവിഡ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഡി എം കെ നിയമസഭ അംഗം ജെ അൻപഴകൻ (61 ) സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ അന്തരിച്ചു. ശ്വാസ തടസത്തെ തുടർന്ന് ജൂൺ രണ്ടിനാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നത്.

Leave a Reply