പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍ ആഴ്ചയില്‍ രണ്ട് ദിവസം വീതം സമ്പൂര്‍ണ്ണ ലോക് ഡൌണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ആഴ്ച വ്യാഴം ,ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ആണ് ലോക് ഡൌണ്‍ .

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *