ശ്രീപദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ രാജകുടുംബത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. വിധിയിൽ സന്തോഷമെന്ന് രാജകുടുംബം .രാജാവിന്‍റെ മരണത്തോടെ അവകാശം അവസാനിക്കുന്നില്ല.തൽക്കാലം ഭരണച്ചുമതല നിലവിലെ സമിതിക്ക് .

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply