കോവിഡിന്റെ ആഗോള വ്യാപനം ഗുരുതതരം എന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന. .അമേരിക്കൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലാണ് തീവ്രതയിൽ മുന്നിൽ.പ്രതിദിനം ഒമ്പത് ലക്ഷം പേർക്കാണ് അവിടങ്ങളിൽ രോഗം ബാധിച്ചത്.

SHARE
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply